תנאי שימוש
ברוכ\ה הבא\ה לאתר hugrif (להלן: "המפעיל" או "האתר"). כל משתמש מתבקש לעיין בתנאים המפורטים להלן באופן יסודי ולאשר להשתמש באתר בכפיפות לתנאים המפורטים להלן, שכן עצם השימוש באתר פירושו מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.
תנאים אלה חלים באתר האינטרנט זה, שירותים הכפופים לאתר זה ו/או הזמינים משם המתחם (domain) ותתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר hugrif.co.il הכל בכפיפות לתנאי השימוש המפורטים להלן.

 1. כללי

  1. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל גולש המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את התקנון. וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלות האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמן, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלות האתר ו/או מפעיליו ("המפעיל") על פי תקנון ותנאי שימוש אלו.
  2. התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד , אך מתייחס באופן שווה לשני המינים.
  3. המפעיל רשאי לשנות את התקנון, התכנים, התמונות והמידע באתר מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
 2. פרסום באתר

  1. גולש המפרסם מודעה ו/או נרשם באתר מסכים בזאת לקבל עדכונים ו/או מידע רלבנטי בדואר אלקטרוני הנשלח אליו ע"י האתר.
  2. משתמש המפרסם באתר מתחייב כי כל הנתונים שפורסמו נכונים לרבות תיאור החוג, מספרי טלפון ודרכי התקשרות, ומחיר החוג.
  3. המפרסם באתר מתחייב ומצהיר כי הינו בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידו לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידו משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.
  4. משתמש המפרסם הוא האחראי הבלעדי לבירור זכויות היוצרים וזכויותיו על התכנים לפני העלת התכנים לאתר.
  5. המפעיל שומר לעצמו את הזכות להפסיק את הפרסום של כל מודעה או חוג או תמונה שתפורסם ע"י המשתמש בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מכל סיבה שהיא.
  6. המפעיל מורשה לערוך את הפרסומים של המשתמשים בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי ללא כל הודעה, בצורה שלא תפגע ברוח הדברים. המקרים בהם האתר רשאי לערוך את הפרסומים כוללים בין השאר:
   א. על מנת לתקן שגיאות כתיב, דקדוק או ניסוח.
   ב. המפעיל רשאי לערוך את התוכן ולהוריד ממנו מספרי טלפון, כתובות מייל או אמצעי התקשרות אחר, וקישורים לאתרים אחרים שיוצגו בשדות הטקסט: "כותרת", "תיאור קצר" ו"תיאור החוג".
   ג. המפעיל רשאי להוריד קישורים לאתרים לא פעילים ו\או לא מעודכנים ו\או לא נכונים בכל עת.
   ד. כל מקרה אחר בו המפעיל ימצא לנכון לערוך את התוכן על מנת לשמור על הסדר ונכונות המידע באתר.
 3. זכויות יוצרים

  1. כל זכויות היוצרים באתר לרבות עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב, לוגו, סמלים מסחריים וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות המפעיל בלבד ו/או ספקי התוכן של המפעיל ו/או השותפים העסקיים של המפעיל.
  2. כל התכנים, הדפים, הפרסומים וכל חומר אחר המוצע, והמוגש למשתמשים הם רכוש של האתר, אין להעתיק ואין לפרסם את התכנים, במלואם או במקצתם ללא הסכמה מפורשת ובכתב של מפעילי האתר.
  3. בעצם הרשמתך לאתר הינך מקנה למפעיל רישיון-חינם, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למכור, לערוך, לעבד, ולהשתמש בתכנים שאתה מעלה לאתר בכל דרך נוספת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל. העלאת התכנים לאתר מהווה הסכמתך להמחות למפעיל את כל זכויות הקניין הרוחני לתכנים אלו, ולא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש בתכנים.
  4. המפרסם באתר מתחייב ומצהיר כי הינו בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידו לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידו משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.
 4. אחריות

  1. המפעיל לא מבצע כל ניטור או בקרה באופן שוטף על התוכן המפורסם באתר. כל תוכן או תמונה המפורסם באתר היא באחריות מלאה ובלעדית של המשתמש שפירסם אותה. ולגולש באתר לא תהיה כל טענה לאתר בנוגע לנכונות המידע או לזכויות היוצרים בתוכן, או ללשון הרע.
  2. עם זאת, המפעיל עושה את מירב המאמצים על מנת למנוע הפרות זכויות יוצרים, לשון הרע, או תוכן לא נכון או לא מעודכן. באם נתקלתם בתוכן כזה, או כל תוכן אחר שמפר את תנאי השימוש אנא צרו איתנו קשר, ואנו נבחן את הפרטים במקרה והתגלתה פגיעה התוכן יוסר מיידית מהאתר.
  3. המפעיל לא מבצע שום בקרה או בדיקות על איכות השירותים המפורסמים באתר ועל אמיתות השירותים. ולכן לא יהיה אחראי על כל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש משימוש בשירותים אלו.
  4. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי האתר או המפעיל ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.
  5. באתר קיימים קישורים לאתרי האינטרנט החיצוניים של השירותים המפורסמים, המפעיל לא אחראי בשום דרך על אתרים אלו לרבות תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם או השפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.
  6. כל עסקה שתיעשה בעקבות תוכן או מידע המפורסם באתר אינה כוללת את המפעיל או האתר כצד בעסקה, ופרטיה יסוכמו ישירות בין המשתמש למפרסם התוכן. המפעיל לא יישא באחריות בנוגע לשירותים שיוצעו באתר או באתרים אליהם הגעת מקישורים המופיעים באתר.
  7. היה והמפעיל ו/או מי מטעמו ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על המפעיל ו/או מי מטעמו בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על המפעיל ו/או מי מטעמו בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
  8. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמו שהוא בהתאם להחלטת המפעיל, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
  9. באתר מוצגות פרסומות, לחיצה על הפרסומות תוביל לאתרים של צד שלישי. למפעיל אין שום קשר לאתרים אלו, והוא לא יהיה אחראי עליהם בשום צורה לרבות תוכנם, או איכות השירות או המוצר שמוצע בהם. המפעיל שומר לעצמו את הזכות להציג את הפרסומות בכל מקום שיבחר באתר, ולשנות את מיקומן ומספרן מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 5. רציפות, זמינות ואמינות השירות:

  1. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ולשנות מעת לעת, את מבנהו, ומראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, להסיר כלים ו/או שירותים, בכל עת מכל סיבה וזאת ללא כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידו.
  2. המפעיל אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעיל, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעיל או אצל מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת. המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
  3. המפעיל אינו אחראי ולא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.
  4. המפעיל אינו אחראי ולא ישא בכל אחריות ביחס לאובדן תכנים ו/או פורסומים ו/או מידע שהועלה ו/או יכולת הכניסה לאתר וכל אובדן מידע ונתינים אחר וכיוצא מכך היה המפעיל פטור מכל האחריות על אובדן זמן ו/או שעות עבודה /ואו הכנסות, לך ו/או לרכושך עקב כך ו/או כל תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך ו/או לכל צד שלישי, בשל שימוש בתכנים אלו.
  5. המפעיל אינו אחראי ולא ישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.
 6. פרטיות

  1. המפעיל מבצע מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.
  2. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בשירותים באתר.
  3. המפעיל ימנע ככל האפשר מלמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו המפעיל ימצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא יהיה מחוייב לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם יעמוד בפני איום שיינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאי המפעיל למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
  4. הגולש יהיה רשאי להסיר מהאתר וממאגר המידע כל חומר או תוכן או תמונה בהם הוא מוצג או כל תוכן אותו הוא העלה. לאחר הסרה ממאגרי המידע לא יהיה ניתן לשחזר את התוכן. על מנת להסיר תוכן יש לפנות אלינו בכתב במייל או בעמוד "צור קשר", התוכן יוסר לאחר הליך הזדהות.
  5. מטבע הדברים, לאור אופיה של רשת האינטרנט, המפעיל אינו יכול להבטיח כי פרטי המשתמש לא יחשפו לצדדים שלישיים אשר ישיגו את המידע האמור בדרכים לא חוקיות ושלא באישור המפעיל.
  6. למשתמש לא תעמוד כל טענה בעניין אשר נובע ממידע אשר הגיע לצדדים שלישיים כאמור, ולא תהיה למשתמש כל זכות תביעה, טענה או דרישה כלפי המפעיל בעניין אשר נובע מאותו מידע. המשתמש באתר פוטר את המפעיל מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.
  7. האתר משתמש בקבצי Cookie בכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר.
  8. האתר משתמש בשירותי Google Analytics לצורך ניתוח הפעולות באתר ולשיפורו, המידע שנמסר לאתר הינו אנונימי ולא ניתן לשייך אותו למשתמש מסויים, המידע כפוף למדיניות הפרטיות של Google Analytics.
 7. שונות:

  1. במקרה של הפרת תנאים, המפעיל שומר על זכותו להסיר כל מודעה או פרסום ו\או להשעות משתמשים בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי ללא כל הודעה מוקדמת.
  2. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו.
  3. המשתמש מתחייב לפצות מיידית את האתר בגין כל נזק ישיר או עקיף ( לרבות הוצאות משפטיות ) שיגרם לאתר כתוצאה מהפרת תנאי השימוש ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת החוק.
  4. המשתמשים באתר מסכימים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד הופעתה, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 91 לחוק ההתיישנות תשי"ח - 1985, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט.